Rebetiko > The Roads > Kurdi

Kurdi

Basic chords.

Dm G C

Secondary chords

Em F Bdim Am G7