Rebetiko > The Roads > Sabah

Sabah

Basic chords.

Dm F Gb C

Secondary chords

Am Bb Edim C7